Een initiatief van M18 © 2007-2015
Error 0x800ccc0d

Error 0x800ccc0d? Zoek niet verder deze pagina is uw oplossing. Hieronder vindt u een duidelijk uitleg en oplossing met betrekking tot error 0x800ccc0d. De intentie van deze pagina is het helpen van Outlook (Express) gebruikers die problemen ondervinden als error 0x800ccc0d.

Help ons meer van deze handige sites te maken. Plaats op uw website een link naar deze website

Snelle uitleg / oplossing

De foutmelding 0x800ccc0d treedt op in Outlook bij het ophalen van e-mail indien de POP3 mailserver voor inkomende e-mail onjuist is ingesteld bij het account.

De servernaam voor de POP server is veelal mail.domeinnaam.nl of domeinnaam.nl. Kijk bij uw email provider voor de juiste informatie.

Let er eveneens op dat in het geval van een nieuw webhostaccount of in het geval van een servermigratie de DNS informatie is ververst door uw ISP. Indien dit nog niet het geval is kan in plaats van de servernaam ook kan ook het IP nummer van de server worden gebruikt.

Microsoft uitleg / oplossing

Symptomen

Als u e-mail probeert te verzenden en te ontvangen, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:

Kan geen verbinding maken omdat de doelcomputer de verbinding actief heeft geweigerd.

 

Kan de server niet vinden. (Account:accountnaam, POPserver:'e-mail', Foutnummer: 0x800ccc0d)

 

Bij taak 'servernaam - Verzenden en ontvangen' is een fout opgetreden (0x800ccc0f): 'De verbinding met de server is onderbroken. Als het probleem blijft bestaan, neemt u contact op met de serverbeheerder of Internet-provider (ISP). De reactie van de server was: ? K'

 

De server heeft de verbinding onverwachts afgebroken. Mogelijke oorzaken zijn problemen met de server, netwerkproblemen of te lange inactiviteit. Account. accountnaam, Server: 'servernaam', Protocol: POP3, Server Response: '+OK', Poort: 110, Beveiligd (SSL): N0, Foutnummer: 0x800ccc0f

 

Bij taak 'SMTP-servernaam - Verzenden en ontvangen' is een fout opgetreden (0x80042109): 'Outlook kan geen verbinding maken met de SMTP-server voor uitgaande e-mail. Als u dit bericht blijft ontvangen, neemt u contact op met uw serverbeheerder of internetprovider.'

 

Er is een time-out opgetreden bij de bewerking voordat een antwoord van de POP-server voor inkomende berichten is ontvangen 0x8004210a

 

Er is een time-out opgetreden tijdens de communicatie met de server 0x800ccc19

Er kan ook een foutbericht met een of meer van de volgende foutcodes worden weergegeven:

 • 0x800ccc15

 • 0x80042108

 • 0x800ccc0e

 • 0x8004210b

 • 0x800CCC0B

 • 0x800CCC79

 • 0x800ccc67

Oorzaak

Deze foutberichten verschijnen als Microsoft Outlook of Microsoft Outlook Express geen verbinding met uw e-mailserver kan maken. In veel gevallen hebben deze foutberichten een van de volgende oorzaken:

 • Onjuiste accountinstellingen

 • Onjuiste configuratie van persoonlijke firewallsoftware

 • Antivirussoftware

 • Een beschadigde modem

 • De MTU-grootte (Maximum Transmission Unit)

 • Outlook Express is van de computer verwijderd of de installatie van het programma is beschadigd

 • Uw gebruikersprofiel in Outlook is beschadigd

 • De POP3-server bevat een beschadigd e-mailitem

Workaround

Ga afhankelijk van de situatie op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te omzeilen.

Methode 1: Controleer of de instellingen voor de e-mailserver juist zijn

Als u informatie zoekt over de juiste instellingen voor uw e-mailserver, neemt u contact op met uw internetprovider of uw systeembeheerder.

Opmerking Sommige internetproviders staan geen berichtenroutering via een andere SMTP-server toe terwijl u met hun netwerk bent verbonden. In dat geval vervangt u de SMTP-server voor de andere internetprovider of de andere e-mailaccount door de SMTP-server van de internetprovider die u gebruikt om toegang tot internet te krijgen.

Als u ziet dat uw accountinstellingen zijn gewijzigd in 'Localhost' in de POP-serverinstellingen (Post Office Protocol) en in 'accountnaam/POP-servernaam' in het vak Accountnaam op het tabblad Server en u maakt gebruik van de antivirussoftware Trend Micro PC-cillin, schakelt u de functie POP3 Scan (Pop3trap.exe) van de software Trend PC-cillin uit. Ga hiervoor als volgt te werk:

1.       Dubbelklik in het systeemvak op de taakbalk op het pictogram PC-cillin.

2.       Schakel het selectievakje Enable POP3 Scan uit.

3.       Configureer uw POP3-e-mailaccount opnieuw in Outlook met de juiste instellingen.

Het is bovendien mogelijk dat u de opties PC-cillin Web-Filter, Web Security en Enable POP3 Scan moet uitschakelen.

Methode 2: Controleer de configuratie van de firewallsoftware

Configureer de firewallsoftware zodanig dat de volgende bestanden toegang tot internet hebben:

 • Voor Outlook Express: Msimn.exe

 • Voor Outlook: Outlook.exe

Standaard is voor de meeste e-mailclients uitgaande toegang via poort 110 en binnenkomende toegang via poort 25 vereist. Als u meer informatie wilt over de poorten die met de e-mailserver communiceren, neemt u contact op met uw internetprovider of systeembeheerder.

Dit probleem wordt onder meer veroorzaakt door firewallsoftware van de volgende leveranciers:

 • McAfee

 • Symantec

 • ZoneLabs

 • Cisco

 • Cygate

 • Sonicwall

 • Freedom Security Zero Knowledge

McAfee Personal Firewall

Controleer de configuratie-instellingen in het programma McAfee Personal Firewall en zorg ervoor dat Microsoft Outlook of Microsoft Outlook Express volledige toegang heeft.

Als u meer informatie wilt over de configuratie van McAfee Personal Firewall, bezoekt u de volgende McAfee-website:

http://www.mcafee.nl

U kunt ook het programma McAfee Personal Firewall verwijderen en opnieuw installeren. Er wordt dan opnieuw een bestand met een programmahandtekening gemaakt dat door de firewall wordt gebruikt. Bovendien zorgt u er zo voor dat zowel Outlook als Outlook Express wordt opgenomen in de lijst met programma's die toegang tot internet hebben.

Norton Personal Firewall (Symantec)

Als u werkt met Norton Personal Firewall 2002, Norton Internet Security of Norton SystemWorks van Symantec, verwijdert u de software van Norton Personal Firewall of Norton Internet Security. Nadat het probleem daarmee is opgelost, installeert u de Norton-software opnieuw.

Methode 3: Ga naar de website van de leverancier van uw antivirussoftware voor aanvullende suggesties

Als uw antivirussoftware is voorzien van een functie waarmee e-mail wordt gescand, moet u de configuratie zodanig wijzigen dat Outlook of Outlook Express in combinatie met deze functie kan worden gebruikt.

Dit probleem wordt onder meer veroorzaakt door antivirussoftware van de volgende leveranciers:

 • Symantec (Norton)

 • McAfee

 • Trend Micro (PC-cillin)

 • Panda

Ga voor meer informatie naar de volgende websites:

Symantec:

http://www.symantec.com/region/nl/techsupp/

McAfee:

http://nl.mcafee.com/root/support.asp?cid=9045

Trend Micro:

http://kb.trendmicro.com/solutions/default.asp?cType=3&prodID=0&versionID=0

Panda:

http://www.pandasoftware.com/support/default.aspx

Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Methode 4: Controleer of uw modem goed werkt

Neem contact op met de leverancier van de modem om te achterhalen of er sprake is van problemen of updates voor het type modem waarmee u werkt.

De kabelservice TimeWarner RoadRunner heeft bevestigd dat er sprake is van een probleem met de oudere Toshiba-kabelmodems.

Methode 5: Controleer de MTU-grootte (Maximum Transmission Unit) die voor uw router is ingesteld

Als gevolg van de MTU-grootte die voor uw router is ingesteld, worden alleen pakketten tot een bepaalde grootte doorgestuurd. Dergelijke fouten doen zich meestal voor als u verbinding met internet maakt via een Linksys BEFSR41-, Linksys BEFSR81- of Linksys BEFW11S4-router. Deze routers hebben MTU-problemen (Maximum Transmission Unit) die time-outberichten kunnen veroorzaken wanneer u e-mailberichten verzendt.

U kunt dit probleem oplossen door de MTU-instelling voor uw router te wijzigen. Informatie hierover vindt u in de documentatie bij uw router of op de volgende Linksys-website:

http://www.linksys.com/support/support.asp?spid=87

Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie. Opmerking Dit probleem kan ook worden veroorzaakt door een onjuist geconfigureerde router of een onjuist geconfigureerd apparaat dat zich tussen de gebruiker en de e-mailprovider bevindt. Dergelijke apparaten worden ook wel 'black hole'-routers genoemd.

Als u meer informatie wilt over het oplossen van 'black hole'-routerproblemen, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

314825 Probleemoplossen bij black hole-routerproblemen

159211 Het opsporen en herstellen van black hole routers

156438 Software van internet-e-mail of nieuwslezer loopt vast of time-out treedt op

Methode 6: Verwijder Outlook Express en installeer het programma opnieuw

Als Outlook Express van uw computer is verwijderd of als de installatie van Outlook Express is beschadigd, werkt Outlook niet naar behoren en kan het programma een van de foutberichten genereren die in de sectie 'Symptomen' worden vermeld. U lost dit probleem op door Outlook Express opnieuw te installeren.

Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

318378 Internet Explorer en Outlook Express opnieuw installeren of herstellen in Windows XP

263837 Outlook Express: Outlook Express handmatig verwijderen en opnieuw installeren in Windows 2000

256219 OUTLOOK EXPRESS: Outlook Express 5 handmatig verwijderen en opnieuw installeren

Als u meer wilt weten over de reden waarom Outlook Express vereist is voor Outlook, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

230076 Outlook 2000: De reden waarom Outlook Express vereist is voor Outlook 2000

Methode 7: Maak een nieuw e-mailprofiel

U kunt deze problemen oplossen door een nieuw e-mailprofiel te maken.

Als u meer informatie wilt over de manier waarop u profielen in Outlook maakt, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

829918 Een nieuw e-mailprofiel aanmaken in Outlook 2003

287072 Outlook 2002: Een nieuw e-mailprofiel aanmaken voor Outlook

195718 Outlook 2000: (Zakelijk of werkgroep) Een nieuw e-mailprofiel maken voor Outlook

Methode 8: Verwijder verdachte berichten uit uw postbus

Als uw postbus een beschadigd bericht bevat, kunt u het volgende doen:

 • Neem contact op met uw internetprovider met het verzoek verdachte e-mailberichten te verwijderen.

 • Verwijder verdachte e-mail uit de postbus met behulp van het e-mailprogramma op webbasis van uw internetprovider.

Meer informatie

Als in combinatie met de foutcode een foutbericht over een time-out wordt weergegeven, kunt u het probleem oplossen door de time-outinstelling voor de server in Outlook of Outlook Express van een hogere waarde te voorzien. Als u de time-outinstelling voor de server wilt wijzigen, gaat u op een van de volgende manieren te werk.

Outlook 2000 (CW)

1.       Start Outlook.

2.       Klik in het menu Extra op Services.

3.       Open het tabblad Services, selecteer Internet-e-mail en klik op Eigenschappen.

4.       Open het tabblad Geavanceerd.

5.       Verhoog de waarde voor de servertime-out stapsgewijs tot het probleem is opgelost.

Outlook 2000 (IMO)

1.       Start Outlook.

2.       Klik op Accounts in het menu Extra.

3.       Selecteer de gewenste account en klik op Eigenschappen.

4.       Open het tabblad Geavanceerd.

5.       Verhoog de waarde voor de servertime-out stapsgewijs tot het probleem is opgelost.

Outlook 2002 en Outlook 2003

1.       Start Outlook.

2.       Klik in het menu Extra op E-mailaccounts.

3.       Klik op Bestaande e-mailaccounts weergeven of wijzigen en klik op Volgende.

4.       Klik op uw POP3-account en vervolgens op Wijzigen.

5.       Klik op Meer instellingen.

6.       Open het tabblad Geavanceerd.

7.       Verhoog de waarde voor de servertime-out stapsgewijs tot het probleem is opgelost.

Outlook Express 5.x en 6.0

1.       Start Outlook Express.

2.       Klik op Accounts in het menu Extra.

3.       Open het tabblad E-mail.

4.       Klik op uw POP3-account en vervolgens op Eigenschappen.

5.       Open het tabblad Geavanceerd.

6.       Verhoog de waarde voor de servertime-out stapsgewijs tot het probleem is opgelost.

 

Disclaimer: Aan de bovenstaande teksten kunnen geen rechten en/of resultaten ontleend worden. Het volgen en/of uitvoeren van de bovenstaande instructies geschied geheel op eigen risico. Indien u niet ervaren bent met het installeren en/of herstellen van software/programmatuur dan raden wij u aan iemand met ervaring in te schakelen.

 
Een initiatief van M18 © 2007-2015